Närlevererat och enkelt!

Swea Energi vill finnas nära sina kunder genom oss återförsäljare.
​​​​​​​ Vi är strategiskt placerade med god lokalkännedom och med närhet till våra kunden.
Vi har en svårslagen service med de bästa produkter till marknadens konkurrenskraftigaste priser.
Vårt mål är att har 100% nöjda kunder!! 

Diesel B0

Utan raps.
Ett dieselbränsle som uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet. Bränslet uppfyller miljöklass 1 och har goda köldegenskaper vilket gör att det kan användas året runt, i hela Sverige.

Diesel B5

Med raps.

Väljer du vår miljödiesel medverkar du till att minska belastningen på vår miljö. Du får även ett bränsle som uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet. Diesel B5 innehåller max 5 % förnyelsebart bränsle i form av biokomponenter baserade på raps.

RME 100

Ett grönt, förnybart dieselbränsle.
RME 100 är ett 100 % förnybart dieselbränsle tillverkat av raps. Bränslet, som är väl beprövat inom transportbranschen, har goda smörjegenskaper och är biologiskt helt nedbrytbart. Genom att ersätta vanlig diesel med RME 100 minskas utsläppen av koldioxid avsevärt liksom mängden partiklar. Ett klimatanpassat alternativ som passar utmärkt för lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.

HVO

Förnybar diesel.
HVO är ett 100 % förnybart dieselbränsle med stora fördelar när det gäller prestanda och avgasernas renhet. Bränslet, som håller premiumkvalitet, tillverkas genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.
Med HVO förnybar diesel i tanken får du:
• Överlägsen prestanda
• Tillförlitlighet och enkel drift
• Avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser
• Betydande minskning av luftföroreningar
• Lägre driftskostnader året runt!

SweaX Diesel

Nu lanserar vi vårt nya dieselbränsle SweaX diesel som har revolutionerande egenskaper
vad gäller bränsleförbrukning, utsläpp av hälsofarliga ämnen och pålitlig tändning vid kyla.
Det betyder att du kan köra året runt på miljöanpassat bränsle samtidigt som du sänker bränsleförbrukningen avsevärt.

smorj 300x300smorj 300x300
smorj 300x300
flamma 300x300flamma 300x300
flamma 300x300
lessless
less
tank 300x300tank 300x300
tank 300x300
snabbare 300x300snabbare 300x300
snabbare 300x300

Smörjande effekt

som minskar friktionen i motorn.


Effektivare förbränning

i motorn ger avsevärt mindre sotbildning.

50–75 % lägre

utsläpp av hälsofarliga ämnen.

10 % lägre

bränsleförbrukning i genomsnitt.

20 % snabbare

och jämnare tändning jämfört med standardbränsle.


SweaX Diesel – ett miljöanpassat bränsle som gillar vintern

Både våra egna omfattande tester och vetenskapliga studier på Lunds Tekniska Högskola visar att SweaX RME 100 har goda vinteregenskaper. Tack vare att bränslet tänder betydligt snabbare än standard-RME vid kallstarter, och dessutom ger jämnare tändning vid minusgrader, kan du köra miljöanpassat hela året.

Tack vare SweaEnergis

rikstäckande transportnät kan vi erbjuda dig nära och säkra leveranser. Detta, och en hel del annat, har gjort SweaEnergi till en av Sveriges största leverantörer av eldningsolja till företag, kommuner och organisationer. Dessutom förser vi åkerier, lantbruk, entreprenadföretag och åtskilliga andra verksamheter med diesel.

Swea600Swea600
Swea600

Vänlig mot miljön, skonsam mot motorn!

Våra SweaX dieselbränslen har en biologisk komponent som bryts ned i naturen.
Det fina med komponenten är att den har en katalytisk effekt som gör att förbränningen i motorn blir effektivare.
Dessutom har den smörjande egenskaper som minskar friktionen i motorn.
​​​​​​​Detta i sin tur gör att verkningsgraden ökar och en större del av bränslets energi används för att driva fordonet.​​​​​​​Driftsäkra helhetslösningar.

I takt med att allt fler kunder uppskattar fördelarna med att få bränsle levererat direkt till sin egen tank, vill vi även erbjuda driftsäkra helhetslösningar.SweaLogistik600SweaLogistik600
SweaLogistik600

Renare motor betyder längre serviceintervall!

Vid förbränning av SweaX diesel bildas avsevärt mindre sot i motorn.
Och ju mindre sot som förorenar motoroljan desto bättre smörjer den.
Det betyder att motorns livslängd ökar och serviceintervallen kan förlängas.

ELDNINGSOLJA

Standard6001Standard6001
Standard
Miljo diesel1Miljo diesel1
Miljö diesel
SweaX6001SweaX6001
SweaX

Standard Eldningsolja

Eldningsolja Eo1 S (sommarkvalitet)

Eldningsolja Eo1 V (vinterkvalitet)


Eldningsolja Eo1 
​​​​​​​svavelfri


Eldningsolja med begränsade köldegenskaper som är avsedd att lagras på frostfritt ställe.

Eldningsolja med mycket goda köldegenskaper som klarar lagring utomhus. Har något lägre energiinnehåll än sommarkvaliteten.


​​​​​​​

Denna eldningsolja innehåller bara 0,001 % svavel och är den standardolja som är mest skonsam mot miljön.


Förnybar Eldningsolja

Eldningsolja B100

Eldningsolja B100 är ett biobaserat bränsle som består av 100 % RME (rapsmetylester). Det är ett grönt alternativ för dig som vill använda en helt förnybart eldningsolja i värmeanläggningen.

SveaX Eldningsolja

SweaX EoS

SweaX är vårt nya revolutionerande bränsle med en unik tillsats som gör förbränningen effektivare. Nu kan du sänka fastighetens energiförbrukning med i genomsnitt 10 % med bibehållen värmekomfort. Samtidigt som oljepannans utsläpp av miljöfarliga ämnen minskar med 50–75 %. Sweas nya X eldningsolja hjälper dig att både spara energi och minska belastningen på miljön.