Kemprodukter

 Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av svenska kvalitetsproducerade kemikalier.
För fordonsvård, fordonsindustrin och övrig industri.

AdTechline11AdTechline11
AdTechline.
AdProlineAdProline
AdProline

AdBlue®
AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue® tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. Varunamnet AdBlue® ägs och bevakas av VDA. Endast den produkt som produceras enligt och uppfyller ovan nämnda standard får kallas eller märkas med namnet AdBlue®.AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortill-
verkare.

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken. ​​​​​​​

adblue10l 1adblue10l 1
adblue10l 1

Finns i enheter:
1,89L
5L
10L
20L
210L
1000L
Bulk

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Spolarvätska Koncentrerad ​​​​​​​
Spolarvätska löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C. 

200004 spol konc200004 spol konc
200004 spol konc

Finns i enheter:
1L
1,5L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Spolarvätska Färdigblandad ​​​​​​​
Spolarvätska löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -18°C. 

210004 spol fardig210004 spol fardig
210004 spol fardig

Finns i enheter:

1,5L

3L
4L
210L
1000L

Produktblad

Säkerketsdatablad

Sommarspolarvätska
Sommarspolarvätska löser effektivt upp flugor, andra insekter samt smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Spolarvätskan är färdigblandad. Ger även frostskydd ner till -5°C

spolarvatska sommar spolarvatska sommar
spolarvatska sommar

Finns i enheter:
1,5L
3L
4L
210L
1000L

​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol Blå
Koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Egenskaper
Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol och ett inhibitorpaket  utan nitriter, aminer och fosfater. Produkten är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylen-glykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

302204 kylarglykol302204 kylarglykol
302204 kylarglykol

Finns i enheter:

1L

4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol Blå Färdigblandad
Färdigblandad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. Kylarglykol Blå Färdigblandad ger ett effektivt frostskydd ner till under -37°C.

Egenskaper
Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol och ett inhibitorpaket  utan nitriter, aminer och fosfater. Produkten är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

302204 kylarglykol1302204 kylarglykol1
302204 kylarglykol

Finns i enheter:

1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol Röd
Koncentrerad kylarvätska med inhibitorpaket baserad på organisk syra för longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Produkten förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion.

Egenskaper
Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitriter, aminer, 
borater, fosfater och silikater. Produkten är blandbar med de flesta andra 
kylarglykoler baserade på etylenglykol. Det extrema inhibitorpaketet ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av kylarglykol. Skyddar alla typer av metaller inklusive aluminium. Produkten tillhandahåller korrosionsskydd i upp till 500.000 km eller 5 år. Kontrollera kylarvätskans frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

kylarglykol rod 4lkylarglykol rod 4l
kylarglykol rod 4l

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol SuperCelsius
Super High Performance Longlife
SuperCelsius är en högkvalitativ kylarglykol med extra lång livslängd. SuperCelsius är baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Den är utvecklad och formulerad för att passa i de flesta europeiska, asiatiska och amerikanska bilar, lastbilar osv. Blandbar med de flesta andra etyleng-lykolbaserade kylarglykolerna på marknaden. SuperCelsius är ofärgad och ändrar ej originalfärg vid toppfyllning.

kylarglykol supercelsius 4lkylarglykol supercelsius 4l
kylarglykol supercelsius 4l

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol 774F OEM Gul
Kylarglykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774F OEM Gul är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden

Egenskaper
Kylarglykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater,  silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

glykol 774f oem gulglykol 774f oem gul
glykol 774f oem gul

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol 774F OEM Röd
Kylarglykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774F OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

Egenskaper
Kylarglykol 774F OEM Röd består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

glykol 774f oemglykol 774f oem
glykol 774f oem

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol 774C OEM
Kylarglykol 774C OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och
kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774C OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

Egenskaper
Kylarglykol 774C OEM består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller fosfater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

glykol 774c oemglykol 774c oem
glykol 774c oem

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol G12++
Kylarglykol G12++ är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.
Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosionsskydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol G12++ är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

Egenskaper
Kylarglykol G12++ består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket 
baserat på en kombination av OAT (Organic Acid Technology) och silikat-teknologin för att uppfylla kraven från vissa fordons- och motorproducenter. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

kylarglykor g12kylarglykor g12
kylarglykor g12

Finns i enheter:
1L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kylarglykol G13
Kylarglykol G13 är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosions-
skydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol G13 är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

Egenskaper
Kylarglykol G13 består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på en kombination av OAT (Organic Acid Technology) och silikatteknologin för att uppfylla kraven från vissa fordons- och motorproducenter. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

glykol g13glykol g13
glykol g13

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

KG Propylen IH
Rekommenderas till förbränningsmotorer. KG Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Egenskaper
Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater,  silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. KG Propylen IH är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bio-
ackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. Färdigblandad KG Propylen IH ska omskakas/
omröras före påfyllning.

340004 propylen340004 propylen
340004 propylen

Finns i enheter:

4L

25L
210L
1000L
​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kallavfettning Extra
Lågaromat
Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Produkten har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt.

Egenskaper
Kallavfettning Extra innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel fungerar Kallavfettning Extra också mycket effektivt vid applicering på våta ytor. Produkten är lågaromatisk vilket innebär att den endast har en liten egendoft som medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

kallavfettning 5l1kallavfettning 5l1
kallavfettning 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kallavfettning Premium
Medelaromat
Kallavfettning Premium är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett.

Egenskaper
Kallavfettning Premium innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Dock blir effekten bäst vid applicering på torr yta. Produkten är medelaromatisk och har därför en relativt kraftig egendoft. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

kallavfettning premium 5lkallavfettning premium 5l
kallavfettning premium 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Kallavfettning Standard
Lågaromat
Kallavfettning Standard är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett.

Egenskaper
Kallavfettning Standard innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Produkten är lågaromatisk vilket innebär att den endast har en liten egendoft som medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

kallavfettning standard 5lkallavfettning standard 5l
kallavfettning standard 5l

Finns i enheter:
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Vaxschampo
Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta.

Egenskaper
Ett schampo uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande egenskaper. Fungerar utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

vaxshampo 5lvaxshampo 5l
vaxshampo 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Mikroavfettning
Avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. 

Egenskaper
Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

microavfettning 5lmicroavfettning 5l
microavfettning 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Krafttvätt
För effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner mm. Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Avlägsnar även oljerik smuts och fett från fordon, maskindelar och golv. 

Egenskaper
Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

krafttva ttkrafttva tt
krafttva tt

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Insektsbort
För enkelt och effektivt avlägsnande av flugor och andra insekter från front och vindruta. 

insektsbortinsektsbort
insektsbort

Finns i enheter:
0,5L
4L
25L

Produktblad

Säkerketsdatablad

CitroFoam
På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen. CitroFoam är ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo.

citrofoam 5lcitrofoam 5l
citrofoam 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Skumtvätt
På mindre än några minuter täcker man enkelt ett helt lastbilseki-
page, bil eller fasad med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen. Skumtvätt är ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo.

540005 300x300 skumtvatt540005 300x300 skumtvatt
540005 300x300 skumtvatt

Finns i enheter:
1L

5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Fönsterputs
Tar bort smuts och damm effektivt från glasytor. Lämnar inga märken eller avlagringar. 

fonsterputsfonsterputs
fonsterputs

Finns i enheter:
0,5L
4L
25L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Fälgtvätt
Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar. 

fa lgtva ttfa lgtva tt
fa lgtva tt

Finns i enheter:
0,5L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

APL 100 TVÄTT
Kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden såsom motortvätt, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, hydraularmar osv. Löser effektivt fett, olja, sot, proteiner osv.

Egenskaper
Ett mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. 

apl 100 tva tt 5lapl 100 tva tt 5l
apl 100 tva tt 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Syratvätt
Syratvätt är speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetall vidtag försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan. 

syratvatt 5lsyratvatt 5l
syratvatt 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Betonglösare
Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon,
utrustning, verktyg, väggar mm.

Egenskaper
Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror.  Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester.

betonglo sare apl 150 5l300x300 kopiabetonglo sare apl 150 5l300x300 kopia
betonglo sare apl 150 5l300x300 kopia

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

2-Takt Alkylatbensin
är färdigblandad med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja som används till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja. 

Alkylatbensin AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren. AdProLine® Alkylatbensin ger bättre prestanda och har en längre lagringstid, även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller fortfarande en hög kvalité. AdProLine® Alkylatbensin uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin samt Svensk Standard SS155461. Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass1. 

2 takt alkylatbensin2 takt alkylatbensin
2 takt alkylatbensin

Finns i enheter:

1L
5L
25L
200L
1000L

​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​​

Säkerketsdatablad

4-Takts Alkylatbensin
är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning alltså där oljan fylls i separat tank.

AdProLine® Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle, upp till 99% renare än vanlig bensin och i stort sett fri från de mest skadliga ämnena som bensen och aromater vilka kan orsaka mycket allvarliga hälsoproblem. Den avger betydligt färre farliga ämnen vid förbränning, vilket innebär mindre miljöpåverkan och en mycket bättre arbetsmiljö för användaren. AdProLine® Alkylatbensin ger bättre prestanda och har en längre lagringstid, även efter långa stillestånd startar motorn lätt och bränslet håller fortfarande en hög kvalité. AdProLine® Alkylatbensin uppfyller kriterierna för miljöklass 1 bensin samt Svensk Standard SS155461. Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass1. 

4 takt alkylatbensin4 takt alkylatbensin
4 takt alkylatbensin

Finns i enheter:
1L
5L
25L
200L
1000L


​​​​​​​​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Spisbränsle
AdTechLine Spisbränsle är en ren naturprodukt som används till inomhus-kaminer och kaminer utan skorsten. Den är rök och sotfri.

spisbra nsle 5lspisbra nsle 5l
spisbra nsle 5l

Finns i enheter:
1L
4L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Tändvätska
AdTechLine® tändvätska är baserad på speciellt utvalda råvaror för att undvika besvärande lukt samt skapa en jämn antändning på grillkol och briketter.

tandvatskatandvatska
tandvatska

Finns i enheter:
1L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Lampolja/Lysfotogen
Extra ren paraffinolja till lampor och lyktor. Lämplig till samtliga oljelampor med vekbrännare, båtvärmare, fotogenlampor osv.

lampoljalampolja
lampolja

Finns i enheter:
1L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Rödsprit
Bränsle till spritkök och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning.

ro dsprit 5lro dsprit 5l
ro dsprit 5l

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Lacknafta
AdTechLine® Lacknafta är ett petroleumbaserat lösningsmedel. Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av penslar och andra målarverktyg. Löser effektivt oljelösliga fläckar. Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor.

lacknafta 5llacknafta 5l
lacknafta 5l

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Destvatten
(Destvatten = demineraliserat. Det är inte detsamma som destillerat vatten.)
Batterier
Syranivån i bil- och båtbatterier skall ligga ca 5 mm ovanför plattorna. Kontrollera regelbundet och fyll på vid behov.
Ångstrykjärn
Vanligt kranvatten innehåller i regel tillräckligt mycket kalk för att 
kanalerna i ångstrykjärnet riskerar att täppas igen. Använd därför alltid destvatten så undviker du problem.
Humidorer
Cigarrer skall förvaras i rätt luftfuktighet d.v.s. ca 70%. Fyll på din fuktbehållare med destvatten för att lagra dina cigarrer på rätt sätt.

destvatten 5ldestvatten 5l
destvatten 5l

Finns i enheter:
1L
5L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Propylen IH VVS
Produkt anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller propylenglykol samt additivpaket anpassat för de material som normalt förekommer i VVS-anläggningar. Propylen IH VVS skyddar mot frysning och korrosion.

Egenskaper
Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade vätskor. Färdigblandad Propylen IH VVS ska omskakas/omröras före påfyllning.

propylen ih vvsadtechlinepropylen ih vvsadtechline
propylen ih vvsadtechline

Finns i enheter:
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Etylen IH VVS
Produkt anpassad för kyl- och värmesystem. Innehåller etylenglykol samt additivpaket anpassat för de material som normalt förekommer i VVS-
anläggningar. Etylen IH VVS skyddar mot frysning och korrosion.

Egenskaper
De termofysikaliska egenskaperna är bättre än hos propylenglykol och köld- bärarsprit. Etylenglykol är giftig vid förtäring vilket måste tas i beaktan i vissa system. Etylen IH VVS är biologiskt nedbrytbar. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade vätskor.

350025 etylen ih vvs new350025 etylen ih vvs new
350025 etylen ih vvs new

Finns i enheter:

25L
210L
​​​​​​​1000L

​​​
​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Köldbärarsprit (KBS)
Köldbärarsprit är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs ett miljövänligt alternativ eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser.

Egenskaper
Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett miljövänligt alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen. KBS är en mycket brandfarlig vätska. Det är därför viktigt att vidta följande försiktighetsåtgärder vid hantering. Vid blandning och hantering ska elmotorer, värmepannor och andra källor som kan alstra gnistor vara avstängda. Undvik öppen eld. Se till att det finns god ventilation. Vid blandning i blandningsbehållare måste vatten tillsättas först - därefter kan koncentrerad KBS fyllas på.

koldbararsprit 25lkoldbararsprit 25l
koldbararsprit 25l

Finns i enheter:
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

ToaKem
AdProLine® ToaKem är avsedd för behandling av toaletter i bussar, husbilar, husvagnar, båtar osv. Tar bort oönskade dofter. Antibakteriell, ej brandfarlig. Skall spädas.

680004 toakem 31680004 toakem 31
680004 toakem 3

Finns i enheter:
1L
4L
25L
210L
1000L

​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

ToaKem Vinter
AdProLine® ToaKem Vinter ger ett effektivt frysskydd och är avsedd 
för behandling av toaletter i bussar, husbilar, husvagnar, båtar osv. 
Tar bort oönskade dofter. Antibakteriell, ej brandfarlig. Skall spädas.


682004 toakem 2682004 toakem 2
682004 toakem 2

Finns i enheter:

1L
4L
25L
210L
1000L
​​​​​​​

Produktblad

Säkerketsdatablad

Urea 40% urealösning för marint bruk
För att uppfylla de utsläppsnormer som steg för steg börjat tillämpas för fartyg med tunga dieselmotorer, byggs fartyg numera med eller eftermonteras med marina SCR-system (selektiv avgasrening) för att reducera nivån på utsläpp av kväveoxider (NOx). Dessa system kräver reduktionsmedel för reduktion av NOx-gaserna i form av en marin urealösning (40% ureakoncentration i avjoniserat vatten). Genom denna process omvandlas dessa giftiga gaser till ofarligt kväve och vatten.
Arom-dekor Kemi levererar Urea 40% enligt de stränga specifikationer som fastställs av tillverkarna av marina SCR-system. Urea-lösning är en färglös vätska med svag karakteristisk lukt som är ofarlig för såväl människor som djur. Den är inte giftig, brinner inte och är icke-explosiv.
Leverans sker normalt med tankbil eller i 1000 liters IBC-containers beroende på kundens önskemål.

urea productpictureurea productpicture
urea productpicture

Finns i enheter:
1000L

​​​​​​​Bulk

Produktblad

Säkerketsdatablad