Smörjfett

TEBOIL SMÖRJMEDEL
Det breda urvalet Teboil-smörjmedel täcker smörjningsbehovet för både fordon och industri. En innovativ produktutveckling och över 50 års framställningserfarenhet garanterar de bästa smörjegenskaperna också i de mest krävande förhållanden.


Teboil MultiPurpose HT
​​​​​​​

Ett värmetåligt specialfett för hårt belastade och/eller i synnerligen heta förhållanden fungerande glid- och rullager inom industrin samt i fordon. Exempelvis hjulnaven på tunga fordon är typiska användningsobjekt för HT. Lämpar sig utomordentligt också som universalfett.

images 1 images 1
images 1

Finns i enheter:

400G
18KG
​​​​​​​180KG

Teboil Gear Grease XHP

Ett specialfett med en effektiv tillsats av EP-additiv för smörjning av hårt belastade friliggande kugghjul och kedjor med ett brett drifttemperaturområde. Kortvariga temperaturpikar kan vara till och med 240 °C. Användningsobjekt är bl.a. svängkranslager, kedjor, stålvajrar och olika slags glidytor i arbetsmaskiner. Gear Grease XHP lämpar sig utmärkt också för smörjning av glid- och rullager som fungerar i heta och/eller svåra förhållanden.

Gear Grease XHP 954 600x600Gear Grease XHP 954 600x600
Gear Grease XHP 954 600x600

Finns i enheter:
400G
18KG
180KG

Teboil Gear Grease MDS
​​​​​​​

Ett på oorganiskt förtjockningsmedel baserat fett för friliggande kugghjul, stålvajrar och kedjor. Det innehåller smörjmedel som effektivt hindrar fastskärning, såsom exempelvis grafit. Typiska smörjningsobjekt är synnerligen hårt belastade anordningar som rör sig långsamt och/eller är utsatta för vibration. Bl.a. hydrauliska hammare kräver smörjmedel av denna typ.

ladda nedladda ned
ladda ned

Finns i enheter:
400G
18KG
180KG

Teboil Grease HL 520
​​​​​​​

Ett fett med utomordentliga värmeegenskaper för smörjning av synnerligen hårt belastade och i svåra förhållanden fungerande glid- och rullager.

teboil 200l 228x228teboil 200l 228x228
teboil 200l 228x228

Finns i enheter:

180KG


Teboil HD-M Grease
​​​​​​​

Ett smörjfett med en kraftig tillsats av additivet molybdendisulfid (MOS2) för tungt belastade och för vibration utsatta arbetsmaskiner. Typiska användningsobjekt är synnerligen hårt belastade entreprenad- och gruvmaskiner, när målet är maximal driftsäkerhet i extremt svåra och nerslitande förhållanden.

teboil 200l 228x228teboil 200l 228x228
teboil 200l 228x228

Finns i enheter:
18KG
​​​​​​​180KG

Teboil MultiPurpose EP, EP 0
​​​​​​​

Fetter avsedda för smörjning av hårt belastade lager, såsom exempelvis hjullager i fordon. Lämpar sig utmärkt också som universalfett. MultiPurpose EP 0 lämpar sig för kalla förhållanden samt för centralsmörjningssystem och transmissioner.

ladda ned 1 ladda ned 1
ladda ned 1

Finns i enheter:

400G

18Kg

180KG

Teboil MultiPurpose Extra
​​​​​​​

Ett specialfett planerat för lager som roterar med stora periferihastigheter. Den på vismut-teknologi baserade tillsatsen av EP-additiv säkerställer en effektiv smörjning av lagren. Typiska användningsobjekt ät bl.a. fläktar och andra lager med hög rotationshatighet inom industrin.

images 3 images 3
images 3

Finns i enheter:

400G

18KG
180KG

Teboil MultiPurpose Grease
​​​​​​​

Ett universalfett för måttligt belastade glid- och rullager i såväl fordon som inom industrin.

1427025310 6 teboil multi purpose grease1427025310 6 teboil multi purpose grease
1427025310 6 teboil multi purpose grease

Finns i enheter:

400G

18KG
180KG

​​​​​

Teboil Solid 0, Solid 2
​​​​​​​

Vattenfria kalciumfetter för hårt belastade, långsamt roterande glid- och rullager i synnerhet i fuktiga förhållanden. De har utomordentlig vidhäftningsförmåga samt vatten- och lasttålighet. Lämpar sig utmärkt för smörjning av leder samt underredslager i i fordon och arbetsmaskiner.  Det mer lättpumpade Solid 0 lämpar sig bättre för vinterbruk och centralsmörjningssystem än Solid 2.

621181411 1 621181411 1
621181411 1

Finns i enheter:

1L

4L
20L
205L
​​​​​​​Bulk

Teboil Syntec Grease
​​​​​​​

Ett syntetiskt högklassigt litiumkomplexfett med ett synnerligen brett drifttemperaturområde. Typiska användningsobjekt är glid- och rullager som fungerar i heta och/eller kalla förhållanden. Produkten är ett utomordentligt universalfett för industrin, då det krävs speciellt höga prestanda.

Syntec Grease 1948 600x600 2 Syntec Grease 1948 600x600 2
Syntec Grease 1948 600x600 2

Finns i enheter:
400G
18KG
​​​​​​​180KG

Teboil EM Grease 102 X

Ett litiumkomplexbaserat smörjfett för smörjning av såväl lätt som hårt belastade glid- och rullager. Dess egenskaper är optimerade för smörjningskraven för elmotorer inom industrin.  EM Grease 102 X är också ett utomordentligt universalfett med ett brett drifttemperaturområde.


481d868e357bbffb6e4288f2ac5cbb86481d868e357bbffb6e4288f2ac5cbb86
481d868e357bbffb6e4288f2ac5cbb86

Finns i enheter:
400G
18KG
​​​​180KG

Teboil Universal M
​​​​​​​

Ett universalfett som innehåller molybdendisulfid (MOS2) för såväl fordon som industri. Typiska användningsobjekt för fettet är bl.a. kungsbultar, kulleder och tapplager. Bruk av produkten rekommenderas inte i snabbt roterande lager.


6415790500625 140x2506415790500625 140x250
6415790500625 140x250

Finns i enheter:
400G
18KG
50KG
​​​​​​​180KG

Teboil Universal CLS, CLS-1
​​​​​​​

Centralsmörjningsfetter för fordon och industri, som har synnerligen goda smörjegenskaper i fuktiga och svåra förhållanden. Universal CLS är som ett mjukare fett planerat för synnerligen kalla förhållanden. Produkterna lämpar sig också för fettsmörjade kuggväxlar.

nl universal cls 00 grease 400 gnl universal cls 00 grease 400 g
nl universal cls 00 grease 400 g

Finns i enheter:
18KG
50KG
​​​​​​​180KG

TEBOIL FM-GREASE

Designad specialfett för livsmedelsindustrin, den har utmärkt smörjegenskaper, korrosionsskydd och vattenresistens. 
​​​​​​​Produkten innehåller inte ämnen som kan skada hälsan hos en person i kontakt med livsmedel. Förtjockningsmedel - oorganisk.

ladda ned 3 ladda ned 3
ladda ned 3

Finns i enheter:
18KG

Våra produkter från